torsdag 6 december 2007

Alternativa Nobelpriset


Årets alternativa Nobelpris (Right Livelihood) går till Dipal Barua och företaget Grameen Shakti. De har försett en miljon fattiga människor på landsbygden i Bangladesh med el från solceller. Hittills har man installerat 120.000 solceller i 31.000 byar. Solcellerna är relativt dyra, men Bangladesh har 340 soldagar per år, så det finns gott om resurser att nyttja. Solcellerna betalar sig ganska snabbt, så man inte längre behöver lägga pengarna på fotogen. Dessutom besparas man att behöva andas in de ohälsosamma ångorna från fotogenet. Med solcellerna och den gratis elen innebär det att folk kan skaffa saker som tv och telefon, sånt som kräver el.

Det här är en mycket välförtjänt utnämning. Det är dags att världen öppnar sina ögon för alternativa energikällor som solkraft och vindkraft. Dipal Barua är en förebild!

Inga kommentarer: