fredag 14 december 2007

Öppen källkod

Användandet av öppen källkod (open source) sprider sig i rasande takt. Nu senast läser vi om den holländska regeringen som kräver att alla departement ska använda program baserade på öppen källkod. Deadline för detta är 28 april 2008. Bara genom att fastighetsregistret går över helt i öppen källkod, beräknar man att kunna spara ca. 57 miljoner kronor.

Tidigare i veckan kunde vi läsa om att IT-ansvariga som använder sig av Open Source-program kan höja sina löner betydligt, jämfört med de som är Microsoft-baserade.

Det lönar sig alltså att gå över till öppen källkod. Fler borde göra det!

Inga kommentarer: