fredag 24 oktober 2008

Webbdesign för nybörjare del 2 Färgval och typsnitt

Färgval och typsnitt är inte fullt så enkelt som det kan låta. Faktum är att det är en hel vetenskap. En del har det naturligtvis enkelt, då det i vissa fall kan vara så att företaget har en s.k. grafisk guide (eller riktlinjer) att gå efter. Den grafiska guiden anger tydligt vilka färger och typsnitt som får användas.

Mitt tips, om man inte har en grafiskt guide att utgå ifrån, är att exempelvis använda sig av eventuell logotype. Har man ingen logotype eller annan bild att utgå ifrån, så finns det verktyg man kan använda sig av för att hitta en lämpling färgskala. Här är ett par exempel:
ColorMatch
ColorSchemer

När det gäller typsnitt så är det lämpligt att välja ett som är standard på de flesta datorer, exempelvis Times eller Verdana. Jag skulle föreslå att man använder sig av Verdana (även om man tycker att det är ett tråkigt typsnitt), då så kallade linjärer (sans serif, grotesk) är lättare att läsa på bildskärmen. Times som är en så kallad serif, dvs har små "flärpar" på bokstäverna, kan uppfattas som lite otydliga och grötiga på skärm (däremot passar serifer bättre i tryck).

Inga kommentarer: