torsdag 24 maj 2007

Second Life

Second Life - ska vi ta det på allvar? Nytta eller bara ett slöseri med tid? Fyller det en funktion? Marknadsföringsplattform?

Det är klart vi ska ta det på allvar! Second Life som företeelse har en enorm potential som kommunikationsverktyg. Problemet är att vi, eller åtminstone de flesta av oss, inte är mogna för ett sådant verktyg. Idag när man loggar in till Second Life så upptäcker man snabbt att det som dominerar är spel & dobbel samt porr. En tråkig företeelse naturligtvis, men ungefär vad man kan förvänta sig av en virtuell värld i sin linda. Så småningom kommer vi troligen se att användarna blir mer erfarna i sin användning och kan börja utnyttja det till sin fördel.

Vi börjar redan nu se hur företag intresserar sig för Second Life, och etablerar en närvaro. Ett exempel på ett företag som tar Second Life på allvar är IBM. Deras närvaro är enorm. Andra företag som kan nämnas är Sony Ericsson och nyhetsbyrån Reuters. Sverige är först ut som land att öppna en ambassad i den virtuella världen. Ambassaden som är en kopia av House of Sweden i Washington D.C., kommer att fungera som en länk mellan den verkliga och den virtuella världen. Det lär nog inte dröja länge innan vi ser fler länder som etablerar sig.

Second Life har alltså en potential att vara till nytta. Det går redan nu att hitta jobb genom SL (för enkelhetens skull kommer jag att referera till Second Life som SL). Både IBM och företaget som ligger bakom SL, Linden Labs, har egna jobbcenter där de annonserar efter arbetskraft. Reuter har en reporter som har SL som arbetsplats på heltid, och många andra nyhetsmedia följer deras exempel.

Men vilken funktion fyller SL? Egentligen så finns det ju ingenting i den virtuella världen som man inte kan hitta i den riktiga världen, förutom möjligtvis den aldrig sinande mängden spel och porr. Sex säljer, säger man ju, och det verkar vara något många gärna tar till sig. Det är förmodligen en anledning till att SL har växt sig så stort som det gjort. Det enda unika som jag kan se är att man i en nästan "riktig" värld kan skapa sig ett alter ego och låtsas vara någon annan än man är i verkligheten. Man kan på sätt och vis forma sitt eget öde och liv i SL med helt andra förutsättningar än i verkliga livet. Kanske kan man säga att SL har blivit möjligheternas land?

Hur bra fungerar då detta möjligheternas land som marknadsföringsplattform? Vi får nog helt enkelt vänta och se, jag tror inte att vi har sett dess fulla potential ännu. Jag läste idag att communityn Playahead är ett av företagen som satsar på marknadsföring i SL, men satsningen har än så länge varit avvaktande. De vill se vad användarna gör och utgå från det. Barncancerfonden har också gått in i SL och har bland annat arrangerat en festival där man lyckades dra in över 10 000 kronor. Ganska lyckat tycker jag, då festivalen endast besöktes av ca. 1000 s.k. avatarer (användare). Det har även vuxit fram en nisch för företag som hjälper andra företag att etablera sig i SL. Dock gäller det nog att man inte bara har en närvaro, utan att man faktiskt kan tillföra något mervärde för användarna i SL.

Ska man då skaffa sig en avatar i SL? Varför inte, det skadar aldrig att testa. Var dock medveten om att det kan ta ett tag innan man riktigt kommer underfund med hur allt fungerar. Det är mycket att lära sig om man vill utnyttja SL till fullo.

Och ja, jag har faktiskt en avatar själv ... Skippy Everidge!

Inga kommentarer: